Advertenties
    Zoekfunctie
Google
 
Zoek in onze sites of het web

Politieke Slagzinnen en Milieu Artikelen

Gratis STHOPD e-Cards

Stap 1: Kies een artikel voor bij jouw wenskaart.  Dus selecteer eerst links een slagzin Categorie door op een 'Toon' link te klikken.  Dit zal rechts alle Slagzinnen tonen die bij betreffende categorie horen.  Om het artikel te lezen, klik dan op de bijbehorende 'Lees Artikel' link.  Het artikel zal in het nieuwe groene veld boven de slagzin verschijnen.  Als deze je bevalt, klik dan op 'Voeg artikel aan kaart', of selecteer een andere Slagzin.  Succes.
Titel van geselecteerde Slagzin:Verzoek om toevoegingen van opvoedkundige Rechten aan Docenten BeroepsRegisterCategory: Nederlandse Politiek
Inhoud van Artikel:

Voordat een beroepsregister voor docenten gerealiseerd zal worden, moeten ook onderstaande criteria overwogen en geborgd worden, zodat de docent arbeidsrechtelijke ondersteuning krijgt om zijn beroep fatsoenlijk uit te voeren:

1. Het recht voor docenten op het geven van passende straf als tuchtmaatregel bij leerlingen die (dreigen te) ontsporen.

Aangezien veel ouders het opvoeden van hun kind overlaten aan de maatschappij, wordt de docent steeds meer opgezadeld met brutale, gemakzuchtige leerlingen in zijn/haar klas. Daarom moeten docenten het wettelijk recht krijgen om leerlingen te straffen als de docent meent dat de leerling het onderwijsproces ondermijnt.
Zachte heelmeesters maken stinkende wonden: kinderen en pubers alleen belonen, dat werkt niet. Deze houding van 'alleen belonen/motiveren en vooral niet straffen' die door Nederlandse pedagogen (!) opgedrongen wordt, is niet conform de harde werkelijkheid van de maatschappij.
Sommige ontspoorde pubers of adolescenten komen in aanraking met justitie en moeten eventueel een gevangenisstraf uitzitten. Daarbij wordt het effect van die eenzijdige opvoedmethode van pedagogen hardhandig gecorrigeerd! Bovendien leidt deze eenzijdige educatieve methode tot verwende, brutale volwassenen die alleen te motiveren zijn als er een beloning tegenover staat.
Het bedrijfsleven neemt mensen met een dergelijke mentaliteit niet aan: de HRM afdeling is getraind op het screenen van arbeidshouding van kandidaten! Vaak ontslaat de manager deze personen na teleurstellende werkresultaten (eenjarig contract!).
Daarom moeten docenten het fundamenteel onderwijsrecht krijgen om passende straf uit te delen, los van de mening van ouders, van de schoolleiding of van onderwijsinspectie.

2. Het recht voor docenten op het weigeren van leerlingen onder de 18 jaar die onzedelijk gekleed het klaslokaal betreden.

Sommige moeders (!) laten hun jonge dochters -gekleed als halve stoephoertjes- naar school gaan.
Dit leidt niet alleen docenten af, maar ook leerlingen, vooral jongens. De ontstane sfeer werkt het onderwijskundig proces tegen.
Daarom moeten docenten het recht krijgen te eisen dat leerlingen zich zedelijk kleden in het lokaal, los van de mening van de schoolleiding of ouders.
Docenten moeten de het basisrecht hebben om leerlingen de toegang te weigeren, te straffen of uit de klas te (laten) verwijderen, wanneer zij erotisch gekleed zijn (naar de mening van de docent), onzedelijk gedrag vertonen (gericht op wie dan ook) of bij andere immorele uitingen.

3. Het recht voor docenten op het weigeren van leerlingen die roken of drugs gebruiken in de klas.

De leraar moet het fundamenteel recht hebben op het niet toelaten van leerlingen in de klas (of verwijderen uit de klas) die roken, alcohol of andere drugs gebruiken.
De docent moet studenten bij een tentamen (of proefwerk, examen, praktijk test) kunnen weigeren bij wie een redelijk vermoeden bestaat dat deze stimulerende middelen heeft genuttigd (brein doping).
Verder is het aan de leraar om te bepalen of leerlingen iets mogen consumeren in de klas zoals: eten, drinken of kauwgum.
De docent moet het recht hebben om de overtredende leerling / student te weigeren in de klas, of te bestraffen.

4. Het recht voor docenten op het verbieden van het gebruik van communicatiemedia in de klas, die afleiden van het leerdoel.

De leraar bepaalt welke media (zoals internetten, chatten, video kijken, muziek afluisteren, gamen etc.) tijdens zijn les didactisch verantwoord zijn en toegepast mogen worden in het onderwijskundig proces.
De leraar bepaalt welke externe communicatie van leerlingen afleidt van het onderwijsleerproces tijdens de les, en mag deze stopzetten (bijvoorbeeld: gsm, wifi, internetverbinding), of het apparaat (bijvoorbeeld: smartphone, smartwatch, tablet, oor-telefoontje) afnemen. Het schoolmanagement dient dit verbod krachtdadig te ondersteunen met sancties naar de betreffende leerling toe.

5. De plicht voor docenten om kennis en vaardigheden aan leerlingen / studenten te bieden die ze kunnen gebruiken voor het krijgen van een betaalde baan.

De docent dient zijn lesmateriaal af te stemmen op kennis en vaardigheden die leerlingen of studenten kunnen aanwenden om een betaalde baan in de maatschappij te verkrijgen of te behouden.

Met andere woorden: onderwijs moet gericht zijn op de realistische verwachtingen van de maatschappij, niet op wat de leerling of student idealiter zou willen doen (bijvoorbeeld: beroemde zanger worden).
De spil van onderwijs moet niet 'de leerling' zijn, maar 'zelfredzaamheid in de maatschappij'. Dat houdt in: de leraar behoort de leerling met behulp van de juiste kennis en vaardigheden voor te bereiden op (het verkrijgen van) betaald werk.
Educatieve uitgevers van lesmateriaal dienen hun didactische publicaties (boeken, digitale leeromgevingen) af te stemmen op de vraag van het bedrijfsleven naar potentiele werknemers met specifieke praktische scholing.
Overigens horen universiteiten ook beroepsgerichte scholingsmodules aan te bieden, en studenten verplicht vaardigheden aanleren, waarmee ze de wetenschappelijke abstracte wijsheden leren omzetten in praktische vaardigheden opdat ze hun geld kunnen verdienen met wetenschappelijke kennis! Want al sinds honderd jaar leiden vele universitaire studies (!) alleen op tot een diploma dat gericht is op de universitaire wereld zelf en niet op de maatschappij!
Daar moet de onderwijsinspectie op letten: dat alle scholen en universiteiten beroepsgerichte opleidingen aanbieden en docenten de gelegenheid bieden leerlingen voor te bereiden op een werkzaam leven, dus niet op de fantasieën of hobbyisme van het kind.

6. Deze docent-rechten dienen zowel door het schoolmanagement, door de onderwijsinspectie evenals door ouders / verzorgers eerbiedigd te worden.

Alle betrokken partijen moeten de opvoedkundige maatregelen, uitgevaardigd door docenten, respecteren en niet hinderen in de uitvoering ervan.
Zowel het schoolmanagement als de onderwijsinspectie behoren de verboden of straffen van de docent krachtdadig te ondersteunen met sancties naar betreffende leerling toe.
Met de borging van deze rechten, kan de docent zijn beroep naar eer en geweten uitvoeren en daarbij leerlingen effectief en efficiënt opleiden tot het verkrijgen van een betaalde baan!

Bent u het eens met deze voorstellen?

Wanneer uit zich kunt vinden in deze borging van rechten voor de docent in de uitvoering van zijn onderwijstaak, bespreek dit a.u.b. met, of email deze voorstellen naar uw collega's, leidinggevenden, of naar beleidsbepalende organisaties, politieke partijen, kranten, radio of TV.
Stuur hen de volgende URL (= webadres):
Verzoek om toevoegingen van opvoedkundige rechten aan Docenten BeroepsRegister
Laat me a.u.b. weten wat de resultaten zijn van uw communicatie over deze zaken.
Email: rgesapenstaartjesthopd.net (antispam notatie).

© Drs. RGES 2016

Als u het eens bent met bovenstaande zaken, email a.u.b. de hyperlink van deze webpagina naar bekenden, of maak een link naar deze site aan op uw Facebook pagina e.d..

http://www.sthopd.net/step_1_Choose_Slogan.aspx?language=NL&act=hl&editorial=Editorial%2fNL%2fK.+Nederlandse+Politiek%2f03.+Verzoek+om+toevoegingen+van+opvoedkundige+Rechten+aan+Docenten+BeroepsRegister.txt&category=Nederlandse+Politiek
↓ Volgende: stap 2 ↓
↑ Volgende: stap 2 ↑Selecteer hieronder een politieke stelling door een Slagzin Categorie te kiezen.  Klik daarna op de Lees link naar keuze.

De volgende politieke slagzinnen behandelen: huisdier perikelen, milieu activisme, zwakheden van democratie, citaten van beroemde personen, filosofische wijsheden, opvoeding, milieu activisme, ethische dilemma's, menselijke overbevolking, ziekelijke overcultivering, progressieve evolutie, eugenetica, Immanente God. ZID = Zwakheden in Democratie. TEO = Toekomstige Evolutionaire Ontwikkeleingen.

Slagzin Categorieën

Slagzinnen van categorie[kies-een-categorie]
KeuzeCategorie 
Toon: A. Dierbare Dieren
Toon: B. STHOPD & Natuur
Toon: C. ZID jacht
Toon: D. TEO-logie
Toon: E. Citaten
Toon: F. ReliSpirit
Toon: G. Werk Wijzer
Toon: H. Milieu Activisme
Toon: I. Opvoeding & Gezondheid
Toon: J. ContraCultuur
Toon: K. Nederlandse Politiek
Toon: L. Europese Politiek
Toon: M. Wensen - Felicitaties - Afscheid
← Kies a.u.b. eerst een slagzin categorie.
Er zijn in totaal  128  Slagzinnen in alle categorieën van deze taal.
De categorie  [kies-een-categorie]  bevat  ?  Slagzinnen

Klik eerst op een van de hyperlinks 'Toon' (zie hierboven) en daarna op 'Lees Artikel'.  De geselecteerde Slagzin met Artikel zal toegevoegd worden aan jouw eCard wanneer je op knop 'Voeg artikel aan kaart' klikt (= volgende stap).

English Slogans   Nederlandse slagzinnen
Vooruit naar  Kunst categorieën en afbeeldingen
Terug naar  eCards Startpagina
Vertrek naar  geheime ingang van STHOPD.comTerug naar boven ▲
Overzicht van alle beschikbare Nederlandse (en Duitse) Slagzinnen (kies er een hierboven)
Nr.Categorie : SlagzinNr.Categorie : Slagzin
1Dierbare Dieren: Hondeneigenaren verenigt u en eis losloopgebieden en poepplekken2Dierbare Dieren : Aanbevelingen ten aanzien van uitlaat faciliteiten voor hondenbezitters
3Dierbare Dieren: Verplichte MAG-test tegen angstige of agressieve honden - Stop overheidsbetutteling4Dierbare Dieren : Dierenbescherming wil strenge regels bij fokken van rashonden
5Dierbare Dieren: Gedicht - Dierenliefde6Dierbare Dieren : Gedicht - Een verlaten hond als vriend
7Dierbare Dieren: Gedicht - Mijn kat en ik8Dierbare Dieren : Gedicht - Rouwen om het dierenhart
9Dierbare Dieren: Haiku - Als goudvissen in een kom10Dierbare Dieren : Gedicht - Er was ooit een kikkertje
11Dierbare Dieren: Gedicht - Mijn paardje12Dierbare Dieren : Gedicht - Zinderende vlinder
13Dierbare Dieren: Waar kunnen katten of honden vrij spelen14Dierbare Dieren : Criteria voor hotels die gasten met honden accepteren
15STHOPD & Natuur: De wereld is voor iedereen16STHOPD & Natuur : Nederland wordt steeds voller en drukker
17STHOPD & Natuur: Explosieve menselijke bevolkingsgroei veroorzaakt drastische klimaatveranderingen over heel de wereld18STHOPD & Natuur : Menselijke overbevolking veroorzaakt honger en dood
19STHOPD & Natuur: De snelle menselijke bevolkingstoename veroorzaakt het verlies van waardevolle biodiversiteit20STHOPD & Natuur : Wilde dieren nemen wraak op de allesvernietigende mens in Indonesië
21STHOPD & Natuur: Tien gedragscodes voor natuurfotografen en safarifilmers22STHOPD & Natuur : Filantroop - Red de wereld, dus red de natuur aub
23STHOPD & Natuur: Menselijke overbevolking veroorzaakt ...24STHOPD & Natuur : Klimaatakkoord - Menselijke bevolkingsexplosie veroorzaakt ernstige klimaatveranderingen over de hele wereld
25STHOPD & Natuur: Goede Doelen organisaties veroorzaken Hongersnood in Afrika26STHOPD & Natuur : Krimpende biodiversiteit bedreigt menselijk leven, zo waarschuwt IPBES onderzoek
27ZID jacht: Een willekeurige selectie van vele politiek incorrecte thema's28ZID jacht : Nederlandse demagogie als voorbeeld van zwakheden in democratie
29ZID jacht: Regeringen, Kapitalisten, Kerken en AmusementsMedia prediken allen Menselijke overbevolking30ZID jacht : Sociale Parasieten en Kapitalistische Roofdieren
31ZID jacht: Solidariteit voor iedereen die het verdient32ZID jacht : Generaal Pardon Waarom trekt Nederland zoveel immigranten uit Derde Wereld landen aan
33ZID jacht: Juridisch Parasitisme - Sommige asieladvocaten verpesten het sociale klimaat in Nederland34ZID jacht : Egoïstische topmanagers verrijken zich steeds meer en meer ten koste van werknemers, bedrijf en klanten
35ZID jacht: Geert Wilders - Fitna The Movie - vrijheid van meningsuiting36ZID jacht : Kies voor politiek standpunt - Haal het geld voor burgers terug afkomstig van de veroorzakers van de economische crisis.
37TEO-logie: Psychiatrische patiënten die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, moeten zich niet voortplanten38TEO-logie : Bepaalde Hollanders en Friezen zijn zeer eugenetisch ingesteld w.b. de keuze van hun voortplantingspartner
39TEO-logie: Cosmetische ingrepen niet toelaten voordat mensen kinderen gekregen hebben40TEO-logie : Embryoselectie, in-vitro fertilisatie en der Übermensch
41TEO-logie: Ernstige genetische afwijkingen moeten niet doorgegeven worden naar de toekomst van de mensheid toe42TEO-logie : Aan vaders moet worden toegestaan om de DNA-afkomst te laten testen van hun vermeende kinderen
43TEO-logie: Wij creëren God44TEO-logie : Als je geen kinderen kunt krijgen, biedt de natuur uitkomst voor jouw psychisch leed
45TEO-logie: Mannen met blauwe ogen vallen vooral voor vrouwen met blauwe ogen46Citaten : Unbekannt - Fällen der letzten Bäume
47Citaten: Unbekannt - Die Verfremdung hat unsere Wirklichkeit erreicht48Citaten : Christian Friedrich Hebbel - Zauber im Gesicht
49Citaten: Onbekend - Een mening is als een reet. Iedereen heeft er een.50Citaten : Frank Lloyd Wright - Ik geloof in God, maar ik spel het als Natuur
Voor jouw e-card: kies hierboven een plaatje of animatie: Ga naar boven
Nr.Categorie : SlagzinNr.Categorie : Slagzin
51Citaten: Henny Youngman - Ooit wilde ik atheïst worden ...52Citaten : Richard Dawkins - Ik ben tegen religie, omdat ...
53Citaten: Jean Anouilh - Ieder mens denkt dat God aan zijn zijde staat ...54Citaten : RGES - Wees de verandering die je om je heen wilt zien
55Citaten: Robert Ascham - Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen56Citaten : René Descartes - Twijfel is het begin van wijsheid
57Citaten: Joseph Addison - Vriendschap vergroot het geluk en vermindert ellende ...58Citaten : Robert A. Heinlein - Vrouwen en katten doen wat ze willen ...
59Citaten: Jean Cocteau - Verwar de waarheid niet met de mening van de meerderheid60ReliSpirit : WerkelijkheidsBoeddha - Menselijke overbevolking doordringt al wat bestaat
61ReliSpirit: Verbeter de wereld, begin bij jezelf62ReliSpirit : Jezus gaf zijn leven, dus stop verschrikkelijke overbevolkingsrampen!
63ReliSpirit: Hemel of Hel - het Paradijs creëer je zelf!64ReliSpirit : NEE schepping, JA evolutie
65ReliSpirit: Pope Benedict XVI predikte menselijke overbevolkingsexplosie66Werk Wijzer : Zeg NEE tegen werkplek inkrimping
67Werk Wijzer: Nederland bv bestaat uit Platte Organisaties (maar niet heus)68Werk Wijzer : Vakbonden, werknemers en directie - Stop Roofkapitalisten!
69Werk Wijzer: De sociale leiders van vroeger zijn opgevolgd door egoïstische zelfverrijkers70Werk Wijzer : Medogenloze managers kunnen een toename van de Mexicaanse griep veroorzaken
71Werk Wijzer: Stem op politiek standpunt - Blijf af van de AOW leeftijd en zorg ervoor dat het bedrijfsleven meer vijftigplussers in dienst neemt tot aan hun pensioen.72Werk Wijzer : Voorstel extra Europese regelingen over verkeerslichten, waarschuwingspalen en straatverlichting
73Werk Wijzer: Voorstel extra Europese regelingen over voertuigverlichting en reflectoren74Werk Wijzer : Bank Verzekeringsproducten tegen menselijke overbevolking
75Milieu Activisme: Verkeersdrukte en fileleed wordt veroorzaakt door menselijke overbevolking76Milieu Activisme : Helaas, klimaatneutraal leven wordt ingehaald door de menselijke overbevolking
77Milieu Activisme: Laat electronisch afval de aarde en de natuur niet vergiftigen a.u.b.78Milieu Activisme : IUCN zegt - Kwart van zoogdieren bedreigd met uitsterven
79Milieu Activisme: Verbied luchtballonvaarten boven woonwijken om huisdieren te ontzien80Milieu Activisme : Influenzavirus verspreidt zich via menselijke overbevolking, net als de Mexicaanse griep
81Milieu Activisme: Toekomstige Onvermijdelijke Oorlog82Milieu Activisme : Proficiat Urgenda - Nu nog de echte oorzaak van temperatuurstijging aanpakken
83Milieu Activisme: Toename in CO2 en NOx gassen in het milieu wordt veroorzaakt door bevolkingstoename84Opvoeding & Gezondheid : De Nederlandse universiteiten hebben hun plicht verzaakt ten aanzien van afgestudeerden
85Opvoeding & Gezondheid: Lerarentekort wordt veroorzaakt door brutale leerlingen86Opvoeding & Gezondheid : Herwaardering van de Opvoedkundige Tik tegen het Korte Lontje en Horkerige Hollanders
87Opvoeding & Gezondheid: Anti-NLP - zwakheden en nadelen van NeuroLinguïstisch Programmeren88Opvoeding & Gezondheid : Ouders moeten de kosten betalen van het vandalisme en geweld van hun kinderen
89Opvoeding & Gezondheid: Vele zoekmachines houden geen rekening met vluchtige informatie versus historische wijsheid90Opvoeding & Gezondheid : Heeft uw kind op school ook last van hufterige leerlingen die de lessfeer in de klas verpesten
91Opvoeding & Gezondheid: Heeft uw kind op school ook last van teveel leerlingen bij de huidige klasgrootte, waardoor het te weinig aandacht krijgt van de leraar92Opvoeding & Gezondheid : Als scholieren niets leren, dan is dat de schuld van de leraar
93Opvoeding & Gezondheid: Onderwijsinspectie - Onderzoek lange termijn relatie tussen onderwijsinvestering en baanzekerheid94Opvoeding & Gezondheid : Generatiewisselingen in welvaart, leerattitude en arbeidsethos
95Opvoeding & Gezondheid: Wat kunt u doen tegen lip herpes96Opvoeding & Gezondheid : Een middagdutje maakt je slimmer
97Opvoeding & Gezondheid: Internet - Sportschool voor het brein98Opvoeding & Gezondheid : Waarom het streven naar een evenwichtige BMI niet werkt in Nederland
99ContraCultuur: Verwend en overgecultiveerd100ContraCultuur : Charitocratie - Beroemde zangers, acteurs en miljonairs verspillen geld aan hongersnood
Voor jouw e-card: kies hierboven een plaatje of animatie: Ga naar boven
Nr.Categorie : SlagzinNr.Categorie : Slagzin
101ContraCultuur: Illegaal downloaden maakt de wereld gelijkwaardiger102ContraCultuur : Poëzie - Vol is Vol
103ContraCultuur: Pas op voor de Castrator!104ContraCultuur : Hoe volwassen is seksuologisch onderzoek
105ContraCultuur: Bonobo-apen blijken apenvreters106ContraCultuur : Naar beelden kijken van pesten of treiteren heeft ook op vrouwen een negatief effect
107ContraCultuur: Vogelgriep virus108ContraCultuur : RE-HOPE
109ContraCultuur: Gedicht - Bescheidenheid en Kalmte110ContraCultuur : Wat zijn de kleuren van de Nederlandse vlag
111ContraCultuur: Stop geluidshinder door Minli Festival te Landgraaf112Nederlandse Politiek : Verzoek om toevoegingen van opvoedkundige Rechten aan Docenten BeroepsRegister
113Nederlandse Politiek: Schaf speciale regelingen voor Dyslectici op school af114Nederlandse Politiek : Emile Ratelbands' vergelijking met het transgender issue vindt navolging
115Europese Politiek: Voorstel extra Europese regelingen over Verkeerslichten, waarschuwingspalen en straatverlichting116Europese Politiek : Voorstel extra Europese regelingen over Voertuigverlichting en reflectoren
117Europese Politiek: Voorstel Europese regelingen Meeteenheden van maatvoering in Kledingstukken118Europese Politiek : Voorstel Europese regelingen Bank Transactie Verwerking
119Europese Politiek: Voorstel Europese regelingen Kinder- en Jongeren Film Productie120Europese Politiek : Voorstel Europese regelingen gecomputeriseerde Hardware en Software
121Wensen - Felicitaties - Afscheid: Nieuwjaars wens122Wensen - Felicitaties - Afscheid : Dansende hond - Fijne verjaardag
123Wensen - Felicitaties - Afscheid: Meer kwispelen en minder blaffen124Wensen - Felicitaties - Afscheid : Vriendschap is een ziel in twee lichamen
125Wensen - Felicitaties - Afscheid: Voor mijn liefste - Rozen zijn rood126Wensen - Felicitaties - Afscheid : Valentijnsgroet
127Wensen - Felicitaties - Afscheid: Jij bent iemand van wie ik hou128Wensen - Felicitaties - Afscheid : Wanneer ik denk aan liefde en vriendschap
Politieke & Artistieke wenskaarten. Red de Natuur a.u.b.
Ga naar bovenkant van webpagina ▲

Email jouw commentaar op slagzinnen naar FEEDBACK at STHOPD dot NET
Stop Terrible Human OverPopulation Disasters